Làm thủ tục đăng ký thành viên tốn phí (Đăng ký mới)

Kế hoạch đăng ký phiên bản tốn phí

¥1,000(=$9,2)/¥6,000(=$55,2)

  • Trong phiếu báo thông tin sử dụng thẻ tín dụng được gửi đến từ công ty tín dụng [FC2, INC., FC2.COM, AUHL SERVICE, DWTRANS.NET, FC SERVICE, FC2 EL SEGUND] có thể sẽ được ghi vào, chứ không phải là tên dịch vụ.
  • Giá của kế hoạch 12 tháng chỉ năm đầu tiên là 6,000 yên (Năm tiếp theo trở đi là 10,000 yên)

*Xin xác nhận và đồng ý với Quy định sử dụng trước khi đăng ký phiên bản tốn phí.
  • Thành viên miễn phí
  • Thành viên tốn phí
Chức năng chung của PC/iPhone-Android Thành viên miễn phí Thành viên tốn phí
Chất lượng Video FLV Truyền hình rõ nét h.264 / FLV (Xem được cả hai)
Máy chủ truyền hình Máy chủ thường Máy chủ chuyên dụng (Truyền hình rõ nét) *
Tốc độ truyền hình Low High
Xếp hạng truyền hình Low High
Số lần được xem 10 lần/ngày Không giới hạn
Dung lượng Video có thể tải lên 1GB 2GB
Số Video có thể thêm vào Album 100 3000
Xem nội dung dành riêng cho thành viên Không thể Có thể
Chức năng sắp xếp Không thể Sắp xếp theo số lần được xem, thời gian chiếu, độ ưa thích, độ mới v.v..
Tìm kiếm chi tiết Không thể Có thể tìm kiếm video bằng thời gian chiếu, số lần thêm vào album v.v..
Chức năng dành cho iPhone Thành viên miễn phí Thành viên tốn phí
Xem được trọn vẹn Video bằng bộ đọc html5 Video được phân ra Xem được (hình rõ nét dành cho PC)
*Chỉ khi iPhone, Video ứng dụng được

*Dịch vụ dành cho thành viên tốn phí cần được sử dụng với tốc độ trên 1Mbps. Do đó khi sử dụng qua đường dây 3G của Smartphone có trường hợp sẽ không xem được Video suôn sẻ.

Truyền hình Video rõ nét từ máy chủ chuyên dụng!

Thành viên tốn phí có thể xem h.264 video chất lượng cao.
Video được tải về từ máy chủ chuyên dụng của thành viên tốn phí (khác với máy chủ thường) nên có thể xem Video với tốc độ truyền ổn định ngay cả trong giờ cao điểm truy cập

Chức năng mở rộng dành riêng cho thành viên tốn phí

Làm thành viên tốn phí,bạn có thể tải lên tập tin có dung lượng gấp đôi so với thành viên thường (miễn phí).Ngoài ra có thể thêm được nhiều Video vào Album và sử dụng được những chức năng đặc biệt khác.

Giá cố định,thanh toán được từng tháng một

Giá cố định 1000 yên / 1 tháng. Xem được Video thoải mái các video dành riêng cho thành viên tốn phí trong thời hạn đăng ký. Phí sử dụng không bị thay đổi dữa chừng. Thanh toán được từng tháng một! Giá khuyến mại hiện nay là chỉ tốn 500 yên hàng tháng nếu bạn đăng ký 1 năm!
*Nếu xem video được bán cần phải trả phí riêng.

Xem nội dung dành riêng cho thành viên

Tại FC2 Video,bạn có thể xem nội dung dành riêng cho thành viên tốn phí thoải mái với giá cố định!

Kế hoạch đăng ký phiên bản tốn phí

¥1,000(=$9,2)/¥6,000(=$55,2)

  • Trong phiếu báo thông tin sử dụng thẻ tín dụng được gửi đến từ công ty tín dụng [FC2, INC., FC2.COM, AUHL SERVICE, DWTRANS.NET, FC SERVICE, FC2 EL SEGUND] có thể sẽ được ghi vào, chứ không phải là tên dịch vụ.
  • Giá của kế hoạch 12 tháng chỉ năm đầu tiên là 6,000 yên (Năm tiếp theo trở đi là 10,000 yên)

*Xin xác nhận và đồng ý với Quy định sử dụng trước khi đăng ký phiên bản tốn phí.